Säkerhetsinformation Gel iQ

Använd inte Gel iQ om:

Du tidigare fått en allergisk reaktion efter användning av UV/LED-härdade nagelprodukter.

Du är känslig mot akrylater då dessa produkter kan orsaka en allergisk reaktion.

Du har sår, sprickor etc. på nagelband eller om dina naglar är i dålig kondition (tunna, torra, flisiga).

Du är nagelbitare eller har korta naglar där nagelkanten (toppen) slutar nedanför huden på fingertopparna.

 

Säkerhetsinformation:

Gel iQ baslack, färgat nagellack och topplack

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år. Förvaras oåtkomligt för barn.

Produkten är inte avsedd att appliceras mer än en gång var 14:e dag.

Undvik kontakt med huden. Var noga med att säkerställa applicering endast på nagelns yta och inte omgivande hud eller på nagelband. Om du får lack på huden eller nagelbanden, ta försiktigt bort produkten med Gel iQ Pre-Cleanser på en bomullspad. När härdningen är klar, tvätta huden noggrant med tvål och vatten för att avlägsna eventuella restprodukter.

Undvik kontakt med ögonen. Om du får produkten i ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter, tag ut eventuella kontaktlinser, fortsätt skölja. Om ögonirritationen kvarstår sök medicinsk rådgivning/vård.

Härda alltid 30 sekunder mellan varje lager i UV/LED-lampan. Kortare tid ger ej uthärdat material och därmed en ökad allergirisk samt sämre hållbarhet.

Allergi information: Innehåller ingredienser som kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer. Sluta använda denna produkt om du utvecklar rodnad eller klåda. Om sveda, klåda eller svullnad uppkommer under behandlingen, avlägsna ohärdat material med Gel iQ Pre-Cleanser på en bomullspad och tvätta sedan händerna noggrant med tvål och vatten. Om problemen kvarstår, kontakta läkare för rådgivning. Om hudirritation eller hudutslag uppstår efter behandling, sök medicinsk rådgivning/vård.

Lacka alltid med en god säkerhetsmarginal från nagelbandet.