• Ögonfranstång med värme
  • Ögonfranstång med värme
  • Ögonfranstång med värme

    Rek. ut 79 kr
  • #4754
  • Batteridriven, enkel att använda. Säker och effektiv med ett långvarigt resultat. Välformade ögonfransar snabbt och enkelt!

Proffstips

Välformade ögonfransar, snabbt och enkelt!

1 st ögonfranstång med värme. AAA-batterier medföljer ej.

1. Öppna batteriluckan.

2. Sätt i två AAA-batterier (medföljer ej). Kontrollera att batterierna är vända enligt bilden på batteriutrymmets botten. Sätt tillbaka batteriluckan.’

3. Skjut strömbrytaren uppåt.

4. Indikatorlampan tänds.

5. Efter några sekunder kommer färgen på silicondynan att ändras från rött till vitt. Tången har då uppnått optimal arbetstemperatur och är klar att använda. Värmesystemet bibehåller optimal temperatur under användningen.

6. Håll tångens framsida vänd mot dig. Placera den varma silicondynan mot ögonfransbasen.

7. För reglaget uppåt, och håll kvar i några sekunder.

8. När du är färdig, stäng av tången genom att föra strömbrytaren nedåt.

Observera

– Läs noga igenom instruktionerna före användning.

– Under användning, försäkra dig om att silicondynan inte vidrör hud eller ögonlock.

– Använd inte då du har kontaktlinser.

– Förvara utom räckhåll för barn.

– Låt inte tången bli våt.

– Använd inte tången till annat än det den är avsedd för.

– Lämna inte tången påslagen.

matchande produkter