Artiklar / Karin Nordin – En dag på Dependfabriken